Aquesta pàgina, està orientada a es corts de Castelló de la Plana. Pero abans de profunditzar en el tema, crec que és convenient que tots tinguem clar quien és el significat de la paraula cort, o millor dit, quins son els significats.
Als segles xii i xiii, la cort era la branca oficial reial de justícia d’algunes ciutats importants de la corona catalanoaragonesa.

Regne de la corona catalano-aragonesa

Altres significats des corts

També rep aquest nom, la població on resideix el sobirà.
Conjunt de totes les persones que integren la família i la comitiva del sobirà.
Govern del sobirà, aquest significat está relacionat especialment en les seves relacions amb tots els governs estrangers.
Organisme que té a càrrec la jurisdicció governativa, administrativa, i judicial, i que és pertanyent a un sobirà, a un senyor que pot ser jurisdiccional o bé a l’Església catòlica que tenía molta importància fins fa uns segles, tant o més com al franquisme.
Assemblea convocada pel sobirà, on es debatien les lleis y les decisions a prendre pel poble, es sinònim de democràcia assamblearia, tot i que estaba fortamente limitada pel rei y els nobles.
A la Corona catalanoaragonesa, la paraula cort és la junta formada pel rei i els representants dels estaments vigents de cadascun dels territoris, amb atribucions legislatives, econòmiques i també judicials.

Escut de la corona catalano-aragonesa

Significat actual de la paraula cort

Avuí en día el concepte cort te una certa connotació folclòrica, ja que tot i que tenía un ple significat fins a fa uns pocs segles, actualmente ha quedat relegada a un terme que es poc utilitzat. Es corts de Castelló de la Plana eren coneguts i reconeguts pel poble, era un concepte que donava forma a l¡ambit polític, administratiu i judicial de lèpoca mediaval, quasi fins a l’època de la il.lustració. Tot i que tenía una connotació positiva, era en certa forma, una institució no democràtica, que establia claramente els límits i funcions de totes les capes socials i els gremis, les normes i les obligacions de la societat, que eren dictats pels reis i nobles.

Rei Pere "el savi", que va saber defensar el seu regne

Presa de decisions i mentalitat de l’època

Tot i que es corts de Castellón de la Plana eren una institució claramente limitada i feta pels nobles i privilegiats, tenía en consideració la participació del poble en algunes decisions de poca importància, com per exemple, questions arquitectòniques, fixació de taxes als productes impotats, o decisió d’activitats i normes de competicions esportives, a més d’infraestructures com ponts, camins, i canals de reg.

Avuí el nom corts es conserva per a referir-se a les corts valencianes, on els consellers i representants del poble decideixen les polítiques que es duràn avant per part de la generalitat; i bona prova del desús d’aquest terme e´el felt que si preguntem a qualsevol jove el significat d’aquesta paraula, el més probable es que no el sàpiga. En certa forma, és un terme que ha perdut l’ús de molts dels seus significats, mentre d’altres sí el conserven, como per exeple el seu significat polític i legislatiu. A làmbit local de Castelló, s’ha substituit per la paraula vila, que és més coneguda pel terme d’ajuntament.

Cal tenir en compte quina era l’ambientació i la forma de vida de l’edat mitjana, i la mentalitat que hi havia a l’època per a poder comprendre la relació d’amor-odi que teníen el poble cap als nobles i rei, ja que llavors la seguretat era una cosa tan bàsica i preciada com avuí podría ser el menjar i l’aliment.